Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan 18 86 90 00 BVES MAT 2012 K základ

Study programme: Manufacturing and Economy in Mechanical Engineering Study type: Bachelor combined
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
12B-KMEN* VES 01 2012 souhrn 12B**1P-KMEN a 12B**2P-KMEN In this group you have to gain 50 credits
In this group you have to complete 11 courses
50
12B*K*P-ZT12 04 2012 kombinované ZT v pořadí 12 In this group you have to gain 6 credits
In this group you have to complete 2 courses
6
12BVK3P 08 2012 BVES 3.sem kombi povinné In this group you have to gain 30 credits
In this group you have to complete 6 courses
30
12BVK4P 09 2012 BVES 4.sem kombi povinné In this group you have to gain 22 credits
In this group you have to complete 5 courses
22
12BV*5P 12 2012 BVES 5.sem povinné In this group you have to gain 11 credits
In this group you have to complete 3 courses
11
12BV*5P-MAT 14 2012 BVES 5.sem zam MAT povinné In this group you have to gain 18 credits
In this group you have to complete 4 courses
18
12BV*6P 15 2012 BVES 6.sem povinné In this group you have to gain 9 credits
In this group you have to complete 2 courses
9
12BV*6P-MAT 16 2012 BVES 6.sem zam MAT povinné In this group you have to gain 22 credits
In this group you have to complete 5 courses
22
Minimal number of credits 168
Compulsory elective courses
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
2
12BV*4Q-BZJ VES 11 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro VES In this group you have to gain at least 2 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
2
12BV*4Q-ZAM 10 2012 BVES 4.sem zam 1povvol In this group you have to gain at least 5 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  2)
5
12BV*5Q-OP 13 2012 BVES 5.sem 1povvol oborové projekty In this group you have to gain at least 2 credits (at most 8)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  4)
2
Minimal number of credits 11
Elective courses
12BV**V-ALFA 02 2012 ALFA volitelné pro VES
0
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 179
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 179

první pokus

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30005705.html