Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2024/2025

Study plan 10 62 67 00 DTZI 2012 P základ

Study programme: Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses in the program
12B-KMENP TZI STR 01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 In this group you have to gain 156 credits
In this group you have to complete 37 courses
156
12DTP1P-KMEN 00 2012 D kmenové 1. semestr TZI prezenční
0
12DTP2P-KMEN 00 2012 D kmenové 2. semestr TZI prezenční In this group you have to gain 25 credits
In this group you have to complete 5 courses
25
12DTP3P-KMEN 00 2012 D kmenové 3. semestr TZI prezenční In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete 7 courses
28
12DTP4P-KMEN 00 2012 D kmenové 4. semestr TZI prezenční
0
12DTP5P-KMEN 00 2012 D kmenové 5. semestr TZI prezenční
0
12DTP6P-KMEN 00 2012 D kmenové 6. semestr TZI prezenční
0
Minimal number of credits 209
Compulsory elective courses
12B**1Q-HUM 03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární In this group you have to gain at least 2 credits (at most 6)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  3)
2
12B**4Q-BZJ S+T 08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS In this group you have to gain at least 2 credits (at most 10)
In this group you have to complete at least 1 course ( at most  5)
2
12BT*6Q-OP 10 2012 BTZI 6. sem oborové projekty In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete 1 course
2
12BT*6Q-BP 11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce In this group you have to gain 4 credits
In this group you have to complete 1 course
4
Minimal number of credits 10
Elective courses
12B**1V-DOP SEMI 05 2012 doporučené semináře
0
12B**1V-DOP ZJK 06 2012 doporučené základní jazykové kurzy a prezentace
0
Minimal number of credits 0
Total number of required credits 219
Number of elective courses credits you have to gain 1
Total number of credits 220

SP12BTZI--P # první pokus SP12BTZI-P BTZI 2012 P základ

03 2012 bakalářské povinně volitelné humanitární [12B**1Q-HUM]

Ze skupiny humanitních předmětů nutno j e d e n absolvovat

05 2012 doporučené semináře [12B**1V-DOP SEMI]

Pokud si chce student své dosud získané znalosti (například z matematiky, fyziky, cizích jazyků atd.) doplnit, může si zapsat některý z volitelných předmětů, které příslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporučujeme zejména předměty uvedené v této skupině

08 2012 bakalářské zkoušky z jazyků pro STR a TZIS [12B**4Q-BZJ S+T]

Součástí tohoto bakalářského studijního programu je povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji může vykonat kdykoliv v průběhu studia. Administrativně je předmět přiřazen ke studijnímu plánu čtvrtého semestru druhého ročníku, neboť se předpokládá, že si student během předcházejících semestrů nejprve doplňuje v jazykových kurzech (volitelných předmětech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie

01 2012 souhrn skupin 12B*PiP-KMEN pro i od 1 do 6 [12B-KMENP TZI STR]

Společné povinné předměty bakalářských programů STR a TZSI

11 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce [12BT*6Q-BP]

poznámka 12BT*6Q-BP 2012 BTZI 6. sem bakalářské práce

00 2012 D kmenové 1. semestr TZI prezenční [12DTP1P-KMEN]

12B**1P-KMEN #

00 2012 D kmenové 2. semestr TZI prezenční [12DTP2P-KMEN]

12B**2P-KMEN #

00 2012 D kmenové 3. semestr TZI prezenční [12DTP3P-KMEN]

12B**3P-KMEN #

00 2012 D kmenové 4. semestr TZI prezenční [12DTP4P-KMEN]

12B*P4P-KMEN #

00 2012 D kmenové 5. semestr TZI prezenční [12DTP5P-KMEN]

12B*P5P-KMEN #

00 2012 D kmenové 6. semestr TZI prezenční [12DTP6P-KMEN]

12B**6P-KMEN #

Data valid to 2024-06-16
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30011665.html