Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_RT 2. ročník

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16DETE Detektory ionizujícího záření
 
Předmět není vypsán
16ZJTB Jaderně energetická zařízení a urychlovače
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16KPR Klinická propedeutika
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
16INZB Lékařská informatika pro techniky
 
česky Předmět není vypsán
01MAT3 Matematika 3
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
01MAT4 Matematika 4
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16ZOME Neradiační zobrazovací metody
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
12NME1 Numerické metody
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16IDOB Principy integrujících dozimetrických metod
 
ZK 2 2+0 Předmět není vypsán
18PMTL Programování v MATLABu
 
česky KZ 4 4C Předmět není vypsán
16TZPB Přehled právních předpisů ve zdravotnictví
 
česky Předmět není vypsán
16ZRIZ Zdravotní rizika ionizujícího záření
 
ZK 2 2P+0C Předmět není vypsán
16ZPRA Základní praktikum
 
Předmět není vypsán
16ZDOZ1 Základy dozimetrie
 
Předmět není vypsán
16ZDOZ2N Základy dozimetrie 2
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
16URF2 Úvod do radiační fyziky 2
 
Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
16USRJB Úvod do systému řízení jakosti ve zdravotnictví pro bakaláře
 
Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023624-BSPRT2.html