Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_RT 3. ročník

Vykonání zkoušky z předmětů 16RTNM, 16RTDG, 16RTRTB je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 01MAT4, 16ZDOZ2N, 16URF2 a 16DETE.Vykonání zkoušky z předmětu 16RAON je podmíněno úspěšným zakončením předmětů 16ZRIZ, 16ZDOZ2N, 16URF2 a 16DETE.Vykonání zápočtu z předmětu 16RDKBS je podmíněno získáním zápočtu z předmětu 16RTDG.Zápis předmětu 16NMKBS je podmíněn získáním zápočtu z předmětu 16RTNM.Vykonání zápočtu z předmětu 16RTKBS je podmíněno získáním zápočtu z předmětu 16RTRTB.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
16BPRT1 Bakalářská práce 1
 
Předmět není vypsán
16BPRT2 Bakalářská práce 2
 
Předmět není vypsán
16KLDB Klinická dozimetrie pro techniky
 
česky Předmět není vypsán
16NMKBS Klinická praxe - nukleární medicína
 
česky KZ 4 2XT Předmět není vypsán
16RTKBS Klinická praxe - radioterapie
 
česky KZ 4 2XT Předmět není vypsán
16RDKBS Klinická praxe - rentgenová diagnostika
 
česky KZ 4 2XT Předmět není vypsán
16PDZBS Praktikum z detekce a dozimetrie ionizujícího záření
 
KZ 4 0+4 Předmět není vypsán
01PRST Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 4 3+1 Předmět není vypsán
16RAON Radiační ochrana
 
ZK 4 4+0 Předmět není vypsán
16RTNM Radiologická technika-nukleární medicína
 
Předmět není vypsán
16RTRTB Radiologická technika-radioterapie
 
Předmět není vypsán
16RTDG Radiologická technika-rentgenová diagnostika
 
Předmět není vypsán
16SEMB Seminář k bakalářské práci
 
Z 2 0P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023624-BSPRT3.html