Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik v aj

Studijní program: Biomedicínská a klinická technika (studium v angličtině) Typ studia: Bakalářské prezenční
Doporučený průchod studijním plánem: Biomedicínský technik v aj - nástup ke studiu 17/18, 18/19, 19/20
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
17ABB POV 17 BMT v AJ povinné 17 V této skupině musíte získat 170 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 52 předmětů
170
Minimální počet kreditů 170
Povinně volitelné předměty
17ABB PV 2S 17 BMT v AJ PV 2. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 3S 17 BMT v AJ PV 3. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 4S 17 BMT v AJ PV 4. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 10)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  5)
2
17ABB PV 5S 17 BMT v AJ PV 5. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
17ABB PV 6S 17 BMT v AJ PV 6. semestr 17 V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity (maximálně 8)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  4)
2
Minimální počet kreditů 10
Počet předepsaných kreditů celkem 180
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 180
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30017365.html