Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BMT v AJ PV 3. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBBFT Biofotonika
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBFVP Funkce více proměnných
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_3S_17.html