Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT v AJ PV 6. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
anglicky KZ 2 1P+1S Předmět není vypsán
17ABBRI Rehabilitační inženýrství
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBRBL Robotika v lékařství
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_6S_17.html