Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

BMT v AJ PV 4. semestr 17

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
anglicky KZ 2 2P Předmět není vypsán
17ABBFY3 Fyzika III
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
anglicky KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17ABBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
anglicky KZ 2 1P+1L Předmět není vypsán
17ABBSPR1 Semestrální projekt I.
 
anglicky KZ 2 2S Předmět není vypsán
Platnost dat k 30. 8. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30017365-17ABB_PV_4S_17.html