Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Geodézie a kartografie, spec. Inženýrská geodézie, 1. semestr

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
154ACIG AutoCAD pro inženýrskou geodézii česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
155DPRZ Dálkový průzkum Země česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155GPL2 Geometrické plány 2
Martin Tauchman, Zdeněk Valenta, Zdeněk Valenta 
česky KZ 2 2C Předmět je vypsán
154ING2 Inženýrská geodézie 2 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
155KAT3 Kartografie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
101MM4G Matematika 4G česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
155TGD3 Teoretická geodézie 3 česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
124UPST Úvod do pozemního stavitelství česky ZK 2 2P Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30024107-NG20230001.html