Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

BS P_AAAB 3. ročník

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
01BPAA1 Bakalářská práce 1
 
česky Předmět není vypsán
01BPAA2 Bakalářská práce 2
 
česky Předmět není vypsán
01DPVB Diferenciální počet na varietách
 
česky Předmět není vypsán
01FKO Funkce komplexní proměnné
 
česky Předmět není vypsán
01FANA1 Funkcionální analýza 1
 
česky Předmět není vypsán
01FAN2 Funkcionální analýza 2
 
česky Předmět není vypsán
02KM1 Kvantová mechanika 1
 
Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
01LIP Lineární programování
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
01MAS Matematická statistika
 
česky Předmět není vypsán
01MIP Míra a pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
01RMAF Rovnice matematické fyziky
 
česky Předmět není vypsán
01BASE Seminář k bakalářské práci
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30023608-BSPAAA3.html