Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3. B TZSI

odebrány předměty alfa, původní skupina 03P1/B2342--/FSI19P

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2182019 Chemie
 
česky Předmět není vypsán
2011009 Matematika III.
 
česky Předmět není vypsán
2311101 Mechanika I.
 
česky Předmět není vypsán
2121502 Mechanika tekutin
 
česky Z,ZK 5 3P+2C Předmět není vypsán
2321039 Nauka o materiálu II.
 
česky Předmět není vypsán
2341014 Technologie II.
 
Předmět není vypsán
TV-1 Tělesná výchova - 1
 
Z 1 Předmět je vypsán
2012035 Základy algoritmizace a programování
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30022168-03P1_B2342--_FSI23P.html