Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

3.s.PRI od 17/18 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
G63C3201 Makroekonomická teorie
 
česky ZK 3 2P+0C Předmět není vypsán
G00C3101 Projekt diplomové práce
 
česky Předmět není vypsán
G16C3101 Strategické řízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
G16C3102 Řízení inovací a inovační projekt
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015526-3.S.PRI-P_OD_17_18.html