Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

5. + 6. semestr BEK předměty v cizím jazyce od 18/19

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
U04E0202 Business Correspondence
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0101 Corporate Social Responsibility
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0204 Critical Thinking
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0102 Cross-cultural Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U88E0101 Current Issues in Business from a V4 Perspective
 
anglicky Předmět není vypsán
U63E0101 Introduction to Game Theory
 
anglicky Předmět není vypsán
U04E0201 Networking in English
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U04E0203 Presentation Skills
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U16E0501 Talent Management
 
anglicky Předmět není vypsán
U88E0201 Vybrané otázky managementu podniku A-1
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0202 Vybrané otázky managementu podniku A-2
 
anglicky ZK 6 2P+2C ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
U88E0203 Vybrané otázky managementu podniku B-1
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0204 Vybrané otázky managementu podniku B-2
 
anglicky ZK 3 0P+2C ZK 3 0P+2C Předmět není vypsán
U88E0205 Zahraniční praxe
 
anglicky Předmět není vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30015505-BEK-EN_OD_18_19.html