Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Courses that will certainly be open

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
F7AMBAF Aplikovaná fyzika anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBAM Aplikovaná matematika anglicky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
F7AMBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBELEG Evropská legislativa a management ve zdravotnictví anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBLPT Lékařská přístrojová technika
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7AMBLZS Lékařské zobrazovací systémy
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMBMPV Matematická podpora výzkumu anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
F7AMBMAR Meření a regulace v biomedicíně
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
F7AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
F7AMBSF Systémová fyziologie anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
F7AMBTANP Technika pro anesteziologii a neodkladnou péči anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17AVARP1 Výzkumný projekt I. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP2 Výzkumný projekt II. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVARP3 Výzkumný projekt III. anglicky KZ 10 8D+2S KZ 10 8D+2S Předmět je vypsán
17AVACC Čeština pro cizince - začátečníci anglicky KZ 3 4C KZ 3 4C Předmět je vypsán
F7AMBCZS Číslicové zpracování signálů anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1000206-PRO-M-0.html