Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Doporučený průchod studijním plánem Aplikovaná fyzioterapie - nástup ke studiu 21/22, 22/23, 23/24, 24/25

Studijní plán: Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijmín plánu programu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
F7PMFEAB Experimentální a aplikovaná biomechanika Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PMFFPRR Fyzikální principy robotické rehabilitace ZK 3 2P Z povinný předmět
F7PMFKIPA1 Klinická kineziologie a patokineziologie I. Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
F7PMFKD1 Klinický den I. Z 6 112XH Z povinný předmět
F7PMFMDTE1 Mechanická diagnostika a terapie I.
Dita Hamouzová, Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková, Michal Říha 
Z,ZK 4 1P+2C Z povinný předmět
F7PMFNEU Neurologie Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
F7PMFVZMZZ Veřejné zdravotnictví, management zdravotnického zařízení KZ 3 2P Z povinný předmět
F7PMFZMEF Zobrazovací metody ve fyzioterapii
Tomáš Belšan, Tomáš Koutný 
KZ 2 1P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMFAFLM Aplikované fyzikální léčebné metody
 
ZK 2 1P L povinný předmět
F7PMFDS Diplomový seminář
 
Z 1 1S L povinný předmět
F7PMFFPA Farmakologie pohybového aparátu
 
ZK 2 1P+0C L povinný předmět
F7PMFKIPA2 Klinická kineziologie a patokineziologie II.
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
F7PMFKRS Komponenty robotických systémů
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
F7PMFMDTE2 Mechanická diagnostika a terapie II.
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
F7PMFNER Neurorehabilitace
 
KZ 2 1P L povinný předmět
F7PMFOP1 Odborná praxe I.
 
Z 4 320XH L povinný předmět
F7PMFPRAT Principy roboticky asistované terapie
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
F7PMFPVMVK Principy Vojtovy metody a využití vývojové kineziologie
 
Z,ZK 3 1P+2C L povinný předmět
F7PMFSPR Symptomatické poruchy řeči
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
F7PMFTP Týmový projekt
 
Z 2 2S L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMFCHTO Chirurgie, traumatologie a ortopedie
Miroslav Bartoš, Jan Bříza 
ZK 2 2P Z povinný předmět
F7PMFDDPA Diferenciální diagnostika pohybového aparátu
Martina Lopotová, Anna Macoszek 
ZK 3 2C Z povinný předmět
F7PMFKD2 Klinický den II. Z,ZK 6 112XH Z povinný předmět
F7PMFLYM Lymfodrenáže (manuální, přístrojové) Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PMFMDTE3 Mechanická diagnostika a terapie III.
Kryštof Kuba, Martina Lopotová, Eva Nováková 
Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
F7PMFRM Metodologie výzkumné práce Z 2 1P Z povinný předmět
F7PMFPBML Patofyziologie bolesti a možnosti její léčby KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
F7PMFPSDV Pohybový systém dětského věku ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PMFPPT Psychologie a psychoterapie
Pavel Harsa, Ludmila Čírtková 
ZK 2 1P Z povinný předmět
F7PMFVMTPR Využití moderních technických prostředků v rehabilitaci Z 3 1P+1S Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
F7PMFOP2 Odborná praxe II.
 
Z 20 400XH L povinný předmět
F7PMFPZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
Z 10 160XH L povinný předmět
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1240099773505.html