Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Design veřejných služeb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PSD KZ 4 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět seznámí studenty se specifikami user experience a service designu a vývoje ve veřejném sektoru ať už se jedná o státní správu, veřejnou správu, či jiné instituce placené z veřejných prostředků. Podíváme se na designový a vývojový proces z dodavatelské i zadavatelské stránky věci.

V malých týmech budou studenti pracovat na projektech partnerských institucí a vyzkouší si spolupráci se zástupci zadavatele. Kurz je určený pro studenty designéry i zadavatele projektů.

Studenti se nad specifiky designu veřejných služeb seznámí s tím, jak při návrhu efektivně spolupracovat v týmu a s metodami jak zajistit úspěšný průběh projektu.

Požadavky:

Absolvování BI-TUR nebo NI-NUR je vhodné ale ne vyžadované.

Osnova přednášek:

1. Úvod, motivace a proč je design pro veřejný sektor jiný

2. Human Centered Design (HCD) principles

3. Problem definition (obecná oblast kterou se projekt zabývá)

4. Komunikace se stakeholdery - Jak zajistit že si zadavatel a realizátor rozumí a spolupracují.

5. Workshopy a jejich přínos pro úspěšnost projektu

6. Uživatelský výzkum a specifika designu když jsou uživatelem „všichni“

7. Co s daty co jsem od uživatelů zjistil? Definice zadání pro návrh a vývoj.

8. Prototypování a iterativní přístup

9. Validace

10. Pitch

11. Využití soutěží a hackathonů k získání nápadů a řešení

12. Rezerva

13. Rezerva

Osnova cvičení:

Cvičení plynule navazují na přednášky a slouží k praktickému vyzkoušení si prezentované metody.

1. Analýza úspěšných a neúspěšných příkladů z praxe

2. HCD principles

3. Problem definition (obecná oblast kterou se projekt zabývá)

4. Komunikace se stakeholdery - Jak zajistit že si zadavatel a realizátor rozumí a spolupracují.

5. Workshopy a jejich přínos pro úspěšnost projektu

6. Uživatelský výzkum a specifika designu když jsou uživatelem „všichni“

7. Co s daty co jsem od uživatelů zjistil? Definice zadání pro návrh a vývoj.

8. Prototypování a iterativní přístup

9. Validace

10. Pitch

11. Využití soutěží a hackathonů k získání nápadů a řešení

12. Rezerva

13. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Web Ostrý jako břitva, Jan Řezáč

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/NI-PSD/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-PSD/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6763706.html