Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Programování v jazyku Scala

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-PSL Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Daněček
Přednášející:
Jiří Daněček
Cvičící:
Jiří Daněček
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Kurz představuje moderní programovací jazyk Scala s velmi flexibilní syntaxí, který využívá objektově-funkcionální paradigma. Scala obsahuje pokročilé jazykové rysy - např. pattern matching a obsahuje mocnou standardní knihovnu - především kolekcí. Scala umožňuje používat v aplikacích funkcionální návrhové vzory: reaktivní streamy, H-List, Monads a vytvářet doménově specifické jazyky.

Scalu používá mnoho moderních frameworků a knihoven, např. Play, Slick, Apache Cassandra, Scalaz atd.

Požadavky:

Semestrální projekt.

Osnova přednášek:

1. Introduction

2. Lexical Syntax

3. Classes, Traits, and Objects

4. Templates

5. Functions

6. Pattern Matching

7. Types

8. Lists

9. Collections

10. Implicit Definitions and Parameters

11. Expressions

12. Annotations, Modifiers, Top-level Definitions

13. Standard Library

Osnova cvičení:

1. HelloW, sbt, Knihovna racionálních čísel

2. Kombinátory

3. Knihovna textových elementů

4. Web framework Play

5. ORM Slick

6. Akka aktory

7. Akka streamy

Cíle studia:
Studijní materiály:

Scala portál (API, Specification, Tutorials)

Martin Odersky: Scala by Example

Martin Odersky, Programming in Scala, Third Edition

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-PSL // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/MI-PSL/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-PSL/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6166706.html