Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Formální metody a specifikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-FME Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti dokážou formálně popisovat sémantiku programů a používat logické uvažování pro konstrukci správně fungujícího programu. Naučí se principy softwarových nástrojů, které slouží k dokazování základních vlastností algoritmů.

Požadavky:

Znalost základních pojmů matematické logiky a teorie množin, schopnost je používat.

Osnova přednášek:

1. Úvod do formální specifikace programů.

2. Dokazovací metody.

3. Logické teorie a modelování datových struktur.

4. Operační sémantika programů.

5. Ověření omezené správnosti programů.

6. Ověření neomezené správnosti programů.

7. Funkce, procedury.

8. Důkazy terminace.

9. Symbolické provádění.

10. Rozhodovací procedury.

11. Objektově orientované programování.

12. Syntéza programů.

Osnova cvičení:

Cvičení materiálu z přednášky.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům schopnost používat formální způsoby uvažování při vývoji software. To na jednu stranu zahrnuje schopnost založit své vlastní vývojářské činnosti na logickém úsudku, a to i v prostředí, ve kterém se nepoužívají formální metody. Na druhou stranu to zahrnuje schopnost používání automatizovaných formálních metod a přístrojů, které podporují proces vývoje softwaru.

Studijní materiály:

1. Clarke, E.M. - Henzinger, Th.A. - Veith, H. - Bloem, R. (Eds.) : Handbook of Model Checking. Springer, 2018. ISBN 978-3-319-10574-1.

2. Kroening, D. - Strichman, O. : Decision Procedures - An Algorithmic Point of View, 2nd edition. Springer, 2016. ISBN 978-3-662-50496-3.

3. Bradley, A. R. - Manna, Z. : The Calculus of Computation. Springer, 2007. ISBN 978-3-540-74113-8.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-FME.16/

Další informace:
https://moodle.fit.cvut.cz/courses/MI-FME.16/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6114806.html