Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Návrh uživatelského rozhraní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-NUR Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Josef Pavlíček
Přednášející:
Josef Pavlíček
Cvičící:
Jiří Hunka, Josef Pavlíček
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se naučí navrhovat, vyvíjet a spravovat pokročilá uživatelská rozhraní počítačových systémů. Ačkoliv jsou prezentované poznatky obecně použitelné, příklady v přednáškách se zaměřují především na webové technologie jako HTML5 a CSS3.

Předmět je ekvivalentní s MI-NUR.

Požadavky:

Základní znalost o vývoji a životním cyklu software. Aktivní znalost libovolného programovacího jazyka.

Osnova přednášek:

1. Uživatelské rozhraní (UI, User Interface). Definice, příklady, historie.

2. Návrh a fáze návrhu UI, příklady návrhu UI.

3. Případy použití (Use cases), seznam a graf úkolů.

4. Prototypy a prototypování.

5. Hodnocení UI, heuristické analýzy.

6. Testování použitelnosti (Usability testing).

7. Parametry lidského vnímání, omezení, použití při návrhu.

8. Formuláře a uživatelské vstupy.

9. Návrhové vzory.

10. Typografie a text v UI.

11. Responzivní návrh UI.

12. Řečová uživatelská rozhraní.

Osnova cvičení:

1. [2] Zadání semestrální práce.

2. [4] Konzultace k semestrální práci.

3. Kontrola stavu semestrální práce.

4. [4] Konzultace k semestrální práci.

5. [2] Odevzdávání semestrální práce.

6. Zápočet.

Cíle studia:

Předmět se zabývá problematikou komunikace mezi člověkem a počítačem s důrazem na teoretické kognitivní základy, metodologie návrhu a nejmodernější technologické možnosti řešení interakce člověk-počítač.

Studijní materiály:

Disman, M. ''Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele''. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0139-7.

Žára, J., Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P. ''Moderní počítačová grafika (2. vydání)''. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0454-0.

Shneiderman, B., Plaisant, C. ''Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (4th Edition)''. Addison Wesley, 2004. ISBN 0321197860.

Nielsen, J. ''Usability Engineering''. Morgan Kaufmann, 1993. ISBN 0125184069.

Preece, J., Rogers, Y., Sharp, H., Benyon, D., Holland, S., Carey, T. ''Human-Computer Interaction: Concepts and Design''. Addison Wesley, 1994. ISBN 0201627698.

Kuniavsky, M. ''Observing the User Experience: A Practitioner's Guide to User Research''. Morgan Kaufmann, 2003. ISBN 1558609237.

Poznámka:

Předmět je ekvivalentní s MI-NUR // Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/NI-NUR/.

Tento předmět obsahově navazuje na bakalářský předmět Tvorba uživatelského rozhraní.

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-NUR/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6113706.html