Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Architektura middleware 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-AM2 Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti se seznámí s novými trendy a webovými technologiemi včetně jejich teoretických základů. Získají přehled o architekturách webových aplikací, o konceptech a technologiích pro mikroslužby, pro distribuované mezipaměti a databáze a pro chytré kontrakty, o protokolech komunikace v reálném čase a o webové bezpečnosti.

Požadavky:

Znalosti softwarových architektur a webových technologií (HTTP, HTML, URI, XML), znalosti programování (Java, JavaScript) a počítačových sítí, znalosti základních algoritmů.

Osnova přednášek:

1. Architektura webového serveru.

2. Infrastruktura webových aplikací.

3. Architektura mikroslužeb

4. Architektura mikroslužeb.

5. Distribuovaná mezipaměť webových aplikací.

6. Streamování velkých dat.

7. Principy distribuované a decentralizované databáze (Blockchain).

8. Chytré kontrakty ve webových aplikacích.

9. Bezpečnost webových aplikací a komunikace aplikací třetích stran.

10. Principy autentizace a autorizace v prostředí webové architektury.

11. Protokoly komunikace klientů v reálném čase.

12. Metody peer-to-peer komunikace mezi klienty na webu.

13. Optimalizace webových protokolů (HTTP/2).

Osnova cvičení:

1. Úvod, nástroje a architektury

2. Mikroslužby

3. Distribuovaná mezipaměť

4. Blockchain a chytré kontrakty

5. Komunikace v reálném čase a peer-to-peer

6. Webová bezpečnost

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. S. Newman : Building Microservices (2nd Edition). O0Reilly, 2019. ISBN 978-1492034025.

2. I. Grigorik : High Performance Browser Networking. O’Reilly Media, 2013. ISBN 9781449344757.

3. A. M. Antonopoulos : Mastering BitCoin. O’Reilly Media, 2014. ISBN 9781491902639.

4. S. Loreto, S.P. Romano, L. Miniero : Real-Time Communication with WebRTC: Peer-to-Peer in the

Browser (2nd Edition). O’Reilly Media, 2017. ISBN 978-1491938089.

5. B. Pollard : HTTP/2 in Action. Manning Publications, 2019. ISBN 978-1617295164.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/NI-AM2/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-AM2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6076106.html