Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Systémy podpory rozhodování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-DSS Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Robert Pergl
Přednášející:
David Buchtela, Petra Pavlíčková, Robert Pergl
Cvičící:
David Buchtela, Petra Pavlíčková
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti z oblasti systémů podpory rozhodování, jejich klasifikace (Powerova), vybrané principy z řad datově-orientovaných, modelově-orientovaných a znalostně-orientovaných systémů pro podporu rozhodování. Dále studenti získají znalosti z oblasti metod vícekriteriálního rozhodování a z teorie her. Dále se seznámí s principy konceptuálně a ontologicky orientovaných systémů podpory rozhodování a základy distribučních, optimalizačních a evolučních metod a algoritmů.

Požadavky:

Pro absolvování předmětu nejsou požadovány žádné speciální vstupní požadavky.

Osnova přednášek:

1. Principy systémů pro podporu rozhodování, Powerova klasifikace, rozhodovací proces a jeho fáze.

2. Teorie rozhodování (za jistoty, nejistoty, rizika), vícekriteriální rozhodování.

3. Teorie her a rozhodovací modely.

4. Exekutivní IS, expertní systémy, systémy pro podporu skupinového rozhodování.

5. Systémy podpory operačního výzkumu: optimalizační a distribuční metody, evoluční algoritmy.

6. Řízení rizik a systémy podpory řízení rizik.

---

7. Expertní a znalostní systémy. Diagnostické a generativní systémy. Metody reprezentace znalostí.

8. Inferenční mechanismus - zpětné a přímé řetězení. Zpracování neurčitosti ve znalostních systémech. Vysvětlovací modul.

9. Znalostní ontologie. Metodika KADS. Konceptuální ontologické modelování - OntoUML, GLIKREM.

10. Datově orientované systémy podpory rozhodování. Systémy Business Intelligence (BI). Datové sklady - schéma hvězdy a vločky.

11. Dokumentově a webově orientované systémy. Komunikačně orientované systémy - Groupware.

12. Prostorově orientované systémy - GIS a vrstvový přístup k datům. Znalostní a strategické mapy.

13. Získávání znalostí z databází a volných textů - analytické metody, metodika 5A, SEMMA a CRISP-DM. Životní cyklus znalostí.

Osnova cvičení:

1. Principy systémů pro podporu rozhodování, Powerova klasifikace, rozhodovací proces a jeho fáze.

2. Teorie rozhodování (za jistoty, nejistoty, rizika), vícekriteriální rozhodování.

3. Teorie her a rozhodovací modely.

4. Exekutivní IS, expertní systémy, systémy pro podporu skupinového rozhodování.

5. Systémy podpory operačního výzkumu: optimalizační a distribuční metody, evoluční algoritmy.

6. Řízení rizik a systémy podpory řízení rizik.

---

7. Expertní a znalostní systémy. Diagnostické a generativní systémy. Metody reprezentace znalostí.

8. Inferenční mechanismus - zpětné a přímé řetězení. Zpracování neurčitosti ve znalostních systémech. Vysvětlovací modul.

9. Znalostní ontologie. Metodika KADS. Konceptuální ontologické modelování - OntoUML, GLIKREM.

10. Datově orientované systémy podpory rozhodování. Systémy Business Intelligence (BI). Datové sklady - schéma hvězdy a vločky.

11. Dokumentově a webově orientované systémy. Komunikačně orientované systémy - Groupware.

12. Prostorově orientované systémy - GIS a vrstvový přístup k datům. Znalostní a strategické mapy.

13. Získávání znalostí z databází a volných textů - analytické metody, metodika 5A, SEMMA a CRISP-DM. Životní cyklus znalostí.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti z oblasti systémů podpory rozhodování, jejich klasifikace (Powerova), vybrané principy z řad datově-orientovaných, modelově-orientovaných a znalostně-orientovaných systémů pro podporu rozhodování.

Studijní materiály:

1. Burstein, F. : Handbook on Decision Support Systems 1: Basic Themes. Springer, 2008. ISBN 978-3-540-48712-8.

2. Burstein, F. : Handbook on Decision Support Systems 2: Variations. Springer, 2008. ISBN 978-3-540-48715-9.

3. Clyde W. Holsapple, Andrew B. Whinston : Decision support systems: a knowledge-based approach. West Group, 1996. ISBN 978-0314065100.

4. David Schuff, David Paradice : Decision Support: An Examination of the DSS Discipline. Springer, 2010. ISBN 978-1-4419-6180-8.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=NI-DSS

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=NI-DSS
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075806.html