Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podniková informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-BUI Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je zaměření se na operativní, taktické a strategické řízení podnikové informatiky. Studenti získají znalosti z oblastí řízení podnikových procesů, ICT služeb a architektur v podnikové informatice. Dále se seznámí s principy, modely a standardy (ITIL, COBIT) v řízení podnikové informatiky, životním cyklem a řízení ICT služeb a řízením zdrojů (sourcing). Studenti se seznámí s procesem tvorby a implementace informační strategie, IT Governance, významem ICT pro byznys a souvislostmi informační strategie s globální podnikovou strategií. Získají znalosti i v oblastech ekonomického řízení IT, řízení výnosů a investic, hodnocení investic do IT a řízení lidských zdrojů v IT (role CIO, CEO, CFO).

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Podniková informatika, principy, pojmy a komponenty.

2. Architektury, rámce, stupně a standardy řízení podnikové informatiky.

3. Referenční model a faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky.

4. Řízení podnikových procesů a služeb podnikové informatiky.

5. Typy služeb podnikové informatiky, architektura služeb, SLA/OLA.

6. Řízení zdrojů (sourcing / outsourcing) a nákladů podnikové informatiky.

7. Řízení provozu podnikové informatiky. Řízení incidentů, problémů a požadavků.

8. Strategické řízení podnikové informatiky.

9. Propojení podnikové a informační strategie.

10. IT governance ve strategii podniku. Řízení pracovní síly v IT.

11. Role v řízení podnikové informatiky (CIO, CFO a CEO). Komunikační vzorce.

12. Řízení ekonomiky podnikové informatiky. Měření přínosu IT pro podnik.

13. Řízení a měření kvality podnikové informatiky a jejích služeb.

Osnova cvičení:

Prezentace týmů dle vybraných témat.

Příprava a konzultace semestrálního projektu.

Vypracování semestrálního projektu.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Ambler, S.W.:Process Patterns: Building Large-Scale Systems Using Object Technology, Cambridge University Press 1998,ISBN 0521645689,,

2. Hall, A.J.: Accounting Information Systems, Cengage Learning 2013, ISBN 9781111972141

3. Voříšek, J. - Pour, J.: Management podnikové informatiky, Professional Publishing 2012, ISBM 978-80-7431-102-4

4. Gála, L. - Buchalcevová, A. - Jandoš, J.: Podniková architektura, Tomáš Bruckner 2012, ISBN 978-809-0466-166

5. Gála, L. - Pour, J. - Šedivá, Z.: Podniková informatika, Grada 2009, ISBN 978-80-247-2615-1

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6942

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6942
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6075706.html