Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Výpočty na vícejádrových procesorech

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-MCC Z,ZK 5 2P+1C česky
Garant předmětu:
Ivan Šimeček
Přednášející:
Daniel Langr, Ivan Šimeček
Cvičící:
Daniel Langr, Ivan Šimeček
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se v předmětu seznámí detailně s hardwarovou podporou a programovacími technologiemi pro tvorbu paralelních vícevláknových výpočtů na vícejádrových procesorech se sdílenou a s virtuálně sdílenou pamětí, které tvoří dnes nejběžnější výpočetní uzly výkonných počítačových systémů. Studenti získají znalost architektonicky specifických optimalizačních technik, sloužících k zmenšení poklesu výpočetního výkonu v důsledku rozvírající se výkonnostní mezery mezi výpočetními požadavky vícejádrových CPU a propustností paměťového rozhraní. Na konkrétních netriviálních vícevláknových programech se pak studenti naučí i základy umění tvorby těchto aplikací.

Požadavky:

Základy programování v C a C++ (na úrovni předmětů BI-PA1 a BI-PA2), absolvování předmětu Paralelní a distribuované programování (MI-PDP). Doporučené absolvování předmětu Efektivní programování v C++ (NI-EPC).

Osnova přednášek:

1. Víceprocesorové, vícejádrové a vícevláknové architektury.

2.-3. (2) Optimalizace sekvenčních kódů.

4. Modely relaxované konzistence sdílené paměti.

5. Optimalizace synchronizačních operací ve vícevláknových algoritmech.

6. Alokátory paměti pro paralelní výpočty.

7. Využití SIMD výpočtů na soudobých procesorech

8. Sdílená paměť, paměťová místa, sdílený a exkluzivní přístup, atomické operace.

9. Atomické operace.

10. Uspořádání paměťových operací, paměťové modely.

11. Spinlock, cache koherence, škálovatelné paměťové alokátory.

12. Vlákna a C++, thread pool.

Osnova cvičení:

Na počítačových cvičeních řeší studenti úlohy navazující na přednášky; cvičící poskytuje konzultace a rady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Solihin, Y. : Fundamentals of Parallel Multicore Architectures (1st Edition). Chapman & Hall/CRC Computational Science, 2015. ISBN 9781482211184.

2. Sorin, D. J. - Hill, M. D. - Wood, D. A. : A Primer on Memory Consistency and Cache Coherence. Morgan & Claypool Publishers, 2012. ISBN 1608455645.

3. Pllana, S. - Xhafa, F. (Eds) : Programming Multicore and Many-core Computing Systems. Wiley, 2017. ISBN 0470936908.

Poznámka:

https://courses.fit.cvut.cz/NI-MCC/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/NI-MCC/
Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2024/2025:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6072106.html