Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Agile Bootcamp

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
K16E0201 KZ 3 24B
Vztahy:
Předmět K16E0201 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-K-AGBC-01 (vztah je symetrický)
Předmět K16E0201 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-K-AGBC-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Kurz Agile Bootcamp naučí studenty základům Design Thinking a dalším zásadám agilní inovace. Kurz představuje tři metody, které dobře spolupracují v rámci stejného cross-funkčního týmu: Design Thinking, Lean Startup a Agile mezi týmy. V hlavní části nabídne správné nástroje a techniky pro návrh a realizaci Design Sprintů, a to včetně praktického vyzkoušení celého procesu.

Požadavky:

Předběžné seznámení se s celkovým konceptem (https://www.thesprintbook.com/) a úvodní seznámení se s možnostmi kolaborativních nástrojů (Miro), formou krátkého samostudia. Tomuto seznámení s celkovým rámcem bude věnován i úvod do tohoto kurzu - úvodní onboarding všech studentů v první den kurzu.

Osnova přednášek:

Specifické aktivity během týdenních intenzivních prací v digitální laboratoři (v režimech práce pro vzdálenou nebo hybridní spolupráci):

pomocí jednoho z velmi efektivních nástrojů pro vzdálenou spolupráci - provozování interaktivních online workshopů, mapování, psaní mozků vč. hlasování a schůzky nástrojem Miro (nebo nástrojem Mural, oba jako nástroje pro vzdálenou spolupráci) - vynikající nástroje pro proces Design Thinking, které lze integrovat do MS Teams nebo je použít samostatně.

- Pochopit, co je Agile a zásady agilního plánování

- Naučit se základy designového myšlení a další agilní inovační principy

- Zažít UX a UI Design

-Naučit se metody Design Sprint v pětidenní praktické intenzivní laboratoři

- Rozvíjet intenzivní dovednosti online spolupráce.

Osnova cvičení:

Totožné se základní osnovou předmětu.

Cíle studia:

Hlavní cíl kurzu: Naučit studenty zásadám inovací a Design Sprintu prostřednictvím našeho praktického 5denního intenzivního workshopu tím, že jim poskytneme správné nástroje a techniky pro návrh a raelizaci Design Sprintů.

Studijní materiály:

https://www.thesprintbook.com/

Poznámka:
Další informace:
https://www.thesprintbook.com/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5998406.html