Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Agile BootCamp

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32ME-K-AGBC-01 KZ 3 24B anglicky
Vztahy:
Předmět 32ME-K-AGBC-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16E0201 (vztah je symetrický)
Předmět 32ME-K-AGBC-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16E0201
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Agile Bootcamp course teaches students the fundamentals of Design Thinking and other agile innovation principles. The course introduces three methods that work well together within the same cross-functional team: Design Thinking, Lean Startup and Agile across teams. In the main part, it will offer the right tools and techniques for the design and implementation of Design Sprints, including a practical test of the entire process.

Požadavky:

Preliminary acquaintance with the overall concept (https://www.thesprintbook.com/) and introductory acquaintance with the possibilities of collaborative tools (Miro and Figma). An introduction to this course - introductory onboarding of all students on the first day of the course - will be devoted to this introduction to the overall framework.

Additional information for self-study would be sent to all participants a few weeks/days before the start in order to enable the smoothest possible entry into the course. Our goal is for each participant to really enjoy the content of the course and gain useful and practice-proven procedures. These are procedures used by most well-known companies and dynamic startups to fine-tune their products and services.

is ideal if at least one or two team members familiarize themselves with the prototyping workflow in the Figma design program beforehand. You can find many suitable links on Youtube, e.g. Figma UI Design Tutorial by AJ&Smart.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Specific activities during the one week intensive hands on remote digital laboratory (in modes of work for remote or hybrid collaboration):

- Using one of the very effective tools for remote collaboration - running interactive online workshops, mapping, brainwriting incl. voting and meetings in Miro digital whiteboard (or by Mural, both as remote collaboration tools) - excellent tools for Design Thinking process, which can be integrated into MS Teams or used alone.

- Understand what Agile is and the Agile planning Principles

- Learn the Fundamentals of Design Thinking and other agile innovation principles

- Experiencing UX and UI Design

- Learn Design Sprint methods in a four-day hands-on intensive laboratory

- Develop intensive online collaboration skills.

Studijní materiály:

Basic literature:

KNAPP, J., ZERATSKY, J., KOWITZ, B. Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days. Jan Melvil publ., 2017. Kód: 189526437.

Recommended literature:

SCHWABER, K., SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020.

Poznámka:
Další informace:
https://www.thesprintbook.com/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743930605.html