Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Projektové řízení inovací od 18/19 kombinované studium

Studijní program: Projektové řízení inovací Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
PRI-CK OD18/19 POV PRI-CK od 18/19 povinné předměty kombinovaná forma V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
N-PRI-CK1.S.OD 18/19 PRI-CK 1. semestr od 18/19 kombinová forma povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 3 předměty
18
N-PRI-CK 2S OD 18/19 2. semestr PRI od 18/19 kombinované studium povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 4 předměty
18
N-PRI-CK 3.S.OD19/20 3. semestr PRI kombinovaná forma povinné předměty V této skupině musíte získat 21 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 5 předmětů
21
N-PRI-CK 4S OD 19/20 4. semestr kombinovaná forma povinné předměty V této skupině musíte získat 18 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
18
Minimální počet kreditů 81
Povinné předměty zaměření
N-PRI-CK2SOD18/19SP N-PRI-CK 2. semestr od 18/19 předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
N-PRI-CK 3S 19/20 SP 3. semestr PRI kombinovaná forma předměty specializace V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity (maximálně 6)
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět ( maximálně  2)
3
N-PRI-CK 4SOD19/20SP 4. semestr od 19/20 kombinovaná forma předměty specializace V této skupině musíte získat 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 12
Povinně volitelné předměty
N-PRI-CK OD18/19 PVP N-PRI-CK od 18/19 povinně volitelné předměty 3.+4. semestr V této skupině musíte získat 12 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty ( maximálně  4)
12
N-PRI-CK OD18/19 PVT N-PRI-CK od 18/19 povinně volitelné technické předměty V této skupině musíte získat alespoň 9 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
9
PRI-CK1.S.OD18/19 SP PRI-Ck 1. semestr od 18/19 předměty specializace V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 1 předmět
6
Minimální počet kreditů 27
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30019085.html