Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
K16C3103 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět K16C3103 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32MC-K-ROAN-01 (vztah je symetrický)
Předmět K16C3103 může být splněn v zastoupení předmětem 32MC-K-ROAN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu Rozhodovací analýza je prohloubit znalosti z oblasti rozhodovacích procesů a soustředit se na přístupy, metody a techniky, které se na úrovni manažerského rozhodování v praxi používají. Pozornost bude zaměřena na klasické rozhodovací metody a techniky jakými jsou rozhodovací matice a rozhodovací stromy, ale i na pokročilejší metody - metody simulace, metody tvorby scénářů a další. Vícekriteriálnost, jakožto podstatný rys rozhodování, bude akcentován při hledání řešení i příčin problémů. Cílem předmětu je poznat a osvojit si pokročilejší metody a techniky rozhodovací analýzy, které nachází uplatnění nejen v manažerské praxi, ale i v každodenním životě, který žijeme v světě dat, informací a neustálých změn.

Požadavky:

Vypracování projektu dle zadání vyučujícího.

Složení závěrečné zkoušky.

Osnova přednášek:

I.Manažerský blok

17.10.2021

•Úvod do studia, podmínky k úspěšnému zakončení předmětu, doporučená literatura

•Úvod do problematiky rozhodování – základní pojmy, definice a funkce manažerského rozhodování

•Rozhodovací proces – prvky, fáze procesu; Klasifikace rozhodovacích problémů a procesů

Konzultace

7. 11. 2021

•Klasifikace rozhodovacích problémů – rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty – nástroje a metody rozhodování (přehled, základní rozdíly a podmínky)

•Identifikace, analýza a formulace rozhodovacích problémů

•Volba stylu rozhodování, participativní rozhodování

Konzultace

II.Metodologický blok

28.11.2021

•Vícekriteriální rozhodování I – úvod, základní komponenty modelu, grafické znázornění, typy informací, metody pro sestavení vah.

•Vícekriteriální rozhodování II – metody výběru kompromisních variant (WSA, AHP, PROMETHEE, metoda postupných substitucí).

•DEA (Data Envelop Analysis) – hodnocení efektivnosti obecně, základní modely DEA (BCC a CCR), sestavení modelu, grafické řešení.

Konzultace

4. 12. 2021

•Rozhodovací modely I – úvod, komponenty modelu, typy rozhodovacích situací, rozhodování za úplné nejistoty a rozhodování za jistoty

•Rozhodovací modely II – rozhodování za rizika, pokročilé koncepty rozhodování

•Úvod do stochastických modelů – základní pojmy, systémy hromadné obsluhy/teorie front

Konzultace

Osnova cvičení:

Samostatná práce na projektu dle zadání vyučujícího.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poznat a osvojit si pokročilejší metody a techniky rozhodovací analýzy, které nachází uplatnění nejen v manažerské praxi, ale i v každodenním životě, který žijeme v světě dat, informací a neustálých změn. Podporou tomu budou jednak teoreticky i prakticky zaměřené přednášky s ukázkami z praxe.

Studijní materiály:

Základními studijními materiály jsou přednášky a podklady poskytnuté přednášejícím. Dalšími základními materiály a zdroji jsou:

Fotr, J., Švecová, L. a kol. 2016. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. Ekopress s.r.o.

Kožíšek, J., Stieberová, B., Žilka, M. 2020. Rozhodovací modely pro manažery v průmyslové praxi. ČVUT.

Forrest, Jeffrey & Nicholls, Jeananne & Schimmel, Kurt & Liu, Sifeng. (2020). Managerial Decision Making: A Holistic Approach. 10.1007/978-3-030-28064-2.

Šubrt T. a kol. 2019. Ekonomicko - matematické metody. Aleš Čeněk s.r.o.

Fotr, J. a souček, I. 2020. Scénáře pro strategické rozhodování a řízení, Grada Publishing

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5711906.html