Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Rozhodovací analýza

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32MC-K-ROAN-01 Z,ZK 6 20B česky
Vztahy:
Předmět 32MC-K-ROAN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět K16C3103 (vztah je symetrický)
Předmět 32MC-K-ROAN-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět K16C3103
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Cílem předmětu Rozhodovací analýza je seznámit studenty se základními metodami rozhodování v technické a ekonomické, využívat vhodné nástroje v rámci rozhodovacích procesů.

Požadavky:

Získání zápočtu je vázáno na odevzdání semestrální práce v požadované kvalitě a aktivní účast na cvičení.

Složení zkoušky je vázáno na úspěšně zpracované písemné zkoušce a na ústní diskusi studenta o přenášených problémech a metodách rozhodování.

Osnova přednášek:

1. Úvod do rozhodovacích procesů

2. Metody rozhodování

3. Rozhodování za rizika

4. Rozhodování za neurčitosti

5. Nástroje rozhodování (kvalitativní a kvantitativní)

6. Vektorová optimalizace I

7. Vektorová optimalizace II

8. Konfliktní rozhodovací situace

9. Maticové hry I

10. Maticové hry II

11. Riziko, Výnos a teorie portfolia

12. Dynamické hodnocení a rozhodování o investicích

13. Rozhodovací procesy v praxi.

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Úvod do rozhodovacích procesů

2. Metody rozhodování

3. Rozhodování za rizika

4. Rozhodování za neurčitosti

5. Nástroje rozhodování (kvalitativní a kvantitativní)

6. Vektorová optimalizace I

7. Vektorová optimalizace II

8. Konfliktní rozhodovací situace

9. Maticové hry I

10. Maticové hry II

11. Riziko, Výnos a teorie portfolia

12. Dynamické hodnocení a rozhodování o investicích

13. Rozhodovací procesy v praxi.

14. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Studijní materiály na přednášky a cvičení budou elektronicky rozesílány e mailem před příslušnou hodinou, aby byly včas k dispozici pro studium.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743930405.html