Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Lean Manufacturing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
G16E1302 Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Vztahy:
Předmět G16E1302 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32ME-P-LEAN-01 (vztah je symetrický)
Předmět G16E1302 může být splněn v zastoupení předmětem 32ME-P-LEAN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Po absolvování předmětu, by student měl znát tato rámcová témata: Vymezit hlavní, význam a základní funkce managementu inovací se zaměřením na aplikace štíhlé výroby v podniku. Vysvětlit vztahy Lean managementu, managementem inovací a hlavní útvary podniku. Charakterizovat předvýrobní, výrobní a výrobní procesy a související procesy inovací štíhlé výroby. Vysvětlit postup tvorby inovační strategie a inovačního projektu se zaměřením na Lean. Objasnit význam společného plánování/prognózování nových výrobků, služeb a výrobních technologií v podniku. Atd.

Požadavky:

Aktivita a docházka: 10 bodů

Seminární práce: 30 bodů

Zkouška: 60 bodů

Omluvená absence max: 30%

Osnova přednášek:

1. Řízení výroby v kontextu štíhlé výroby

2. Divize výroby a klíčové aspekty Lean

3. Optimalizace výroby a zavádění štíhlé výroby 1.

4. Optimalizace výroby a zavádění štíhlé výroby 2.

5. Vyvážení výroby: push a pull

6. Just in (on) Time a problémy s eliminací odpadu

7. Širší dopady štíhlé inovace

8. Integrace štíhlé výroby a Six Sigma

9. Směrem k štíhlé údržbě výroby

10. Implementace Lean a příprava výroby

11. Jak může Lean start-up změnit Řízení provozu?

12. House of Lean a systémové hodnocení podniku

13. Shrnutí Lean témat v současném podnikatelském prostředí

Osnova cvičení:

1. Lean a jednodušší časová analýza výroby

2. Lean a komplexnější časová analýza výroby

3. Lean podmínky a časová analýza výroby

4. Štíhlá a časová analýza výrobního cyklu

5. Efektivita a čas štíhlé výroby

6. Výpočet Kanban indikátorů

7. Výpočet Just in Time indikátorů

8. Výpočty systému zásob JIT

9. Míry štíhlé výkonnosti

10. Lean, údržba a opravy ve výrobě 1.

11. Lean, údržba a opravy ve výrobě 2.

12. Správa nástrojů a Lean

13. Prezentace seminárních projektů

Cíle studia:
Studijní materiály:

TARANTINO, A. [2022]: Smart Manufacturing: The Lean Six Sigma Way, Wiley, ISBN: ‎1119846617.

RUSSELL, R. S. - TAYLOR, B. W. [2020]: Operations and Supply Chain Management, Wiley, ISBN: 978-1-119-66870-1.

BHASIN, S. [2020]: Lean Management Beyond Manufacturing: A Holistic Approach. Springer, ISBN-13: 978-3319174099.

ATTOLICO, L. [2019]: Lean Development and Innovation: Hitting the Market with the Right Products at the Right Time. Routledge, ISBN-13: 978-1138481817.

JEMALA, M. [2014]: Technology identification: How to bring technology innovation to life? Scholars' Press, ISBN: 978-3-639-71044-1. Etc.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5667906.html