Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Stavební inženýrství - pozemní stavby, specializace Projektování pozemních staveb

Studijní program: Stavební inženýrství - pozemní stavby Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
NC20230101 Projektování pozemních staveb, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 23 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
23
NC20230201 Projektování pozemních staveb, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 25 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
25
Minimální počet kreditů 48
Povinně volitelné předměty
NC20230101_2 Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 4 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
4
NC20230201_2 Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 2 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
2
Minimální počet kreditů 6
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
NC20230300 Stavební inženýrství - pozemní stavby, diplomová práce V této skupině musíte získat alespoň 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
30
Minimální počet kreditů 30
Povinně volitelné předměty, doporučení S3
NC20230101_1 Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 1. semestr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
NC20230201_1 Projektování pozemních staveb, PV předměty dle předchozího Bc. studia, 2. semestr V této skupině musíte získat alespoň 3 kredity
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
3
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 90
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 90

platí pro nástup od akad. roku 2023/24

Projektování pozemních staveb, PV předměty, 1. semestr [NC20230101_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Projektování pozemních staveb, PV předměty, 2. semestr [NC20230201_2]

V případě splnění některého předmětu v bakalářském studiu nelze tento předmět zapsat znovu.

Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30022015.html