Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kontaktní čočky + praxe II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOKC2 Z,ZK 5 2P+2S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOKC2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOKC1
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOKC2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOKC3
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Torické kontaktní čočky, Bifokální a multifokální čočky a další metody korekce presbyopie. Kontaktní čočky u dětí. Barevné, kosmetické a protetické kontaktní čočky. Terapeutické použití kontaktních čoček. Speciální typy kontaktních čoček. Zvláštní použití kontaktních čoček (sport, náročná povolání a prostředí, pacienti s celkovými chorobami atd.). Interakce léků s kontaktními čočkami. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Aplikace měkkých a pevných sférických čoček. Aplikace kontaktních čoček při astigmatismu a presbyopii. Základní a specifická péče o kontaktní čočky. Kontroly pacientů s kontaktními čočkami.

Požadavky:

Zápočet : při splnění 80% účasti na praktických cvičeních a zhotovení všech 7mi protokolů z praktik, při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak

nutno uspět v zápočtové písemné práci

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere po 2 otázkách z každé skupiny

Osnova přednášek:

1.Prostředky k péči o kontaktní čočky (Mich)

(jednotlivé složky péče a jejich význam - čištění, dezinfekce, enzymatické čištění atd., rozdělení systémů péče o kontaktní čočky, jejich výhody a nevýhody, postupy péče u jednotlivých typů, základní chemické složky prostředků péče o kontaktní čočky, jejich účinnost a mechanismus působení)

2.Komplikace spojené s nošením kontaktních čoček (Cen)

(přehled komplikací a rizikových faktorů, ulcerativní keratitidy, GPC, projevy chronické a akutní hypoxie, přehled dalších komplikací)

3.Sférické a torické kontaktní čočky (Cen)

(sférická a astigmatická korekce měkkými a pevnými kontaktními čočkami, způsoby aplikace a specifické komplikace)

4.Hydrofobní kontaktní čočky (Mich)

(specifické vlastnosti a úpravy čoček z hydrofobních materiálů - RGP čočky, silikonové a silikon-hydrogelové čočky)

5.Korekce presbyopie kontaktními čočkami (Cen)

(monovision, bifokální a multifokální čočky: design, vlastnosti, způsoby aplikace)

6.Povrchové úpravy kontaktních čoček (Mich)

(barevné kontaktní čočky, povrchové úpravy hydrofobních materiálů)

7.Korekce nepravidelné rohovky (Cen)

(korekce keratokonu, korekce po refrakčních zákrocích)

8.Korekce nepravidelné rohovky (korneální, sklerální a hybridní kontaktní čočky)

9.Terapeutické využití kontaktních čoček a další klinické souvislosti 1 (Mich)

(kontaktní čočky jako nosiče léků, interakce léků a kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky léčiv)

10.Terapeutické využití kontaktních čočeka další klinické souvislosti 2 (Cen)

(krycí kontaktní čočky, interakce léků a kontaktních čoček, ovlivnění dynamiky léčiv, vliv čoček na průběh chorob oka a naopak)

11.Nošení kontaktních čoček při speciálních příležitostech (Cen)

(rizika a odlišnosti od běžné aplikace a kontraindikace nošení kontaktních čoček při speciálních aktivitách: sporty, zaměstnání v extrémních podmínkách, nošení kontaktních čoček a rizika s ním spojená u pacientů s některými chorobami: AIDS, infekční choroby atd.)

12.Aktuální kontaktologická nabídka na českém a světovém trhu(Mich)

13.Exkurze do výrobního provozu kontaktních čoček (Mich)

14.Shrnutí učiva, závěrečný test

Osnova cvičení:

1. opakování praktických dovedností z KC1

2. praktický úvod do štěrbinové lampy

3. komplikace spojené s nošením k. č. I.

4. komplikace spojené s nošením k. č. II.

5. praktická aplikace sférických k.č.

6. praktická aplikace torických k.č.

7. praktická aplikace multi k.č. a monovision

8. zásady péče o kontaktní čočky

9. firemní přednáška

10. firemní přednáška

11. firemní přednáška

12. firemní přednáška

13. opakování

14. zápočet

Seznam protokolů KC2 2015/2016:

1.Proveďte kompletní refrakci a poté aplikaci keratometricky i dioptricky vhodné kč, zhodnoťte aplikaci.

2.Proveďte předaplikační zhodnocení předního segmentu (grading), včetně everze a zapište nálezy. Seznamte se s různými gradingovými tabulkami a zápisy.

3.Seznamte se s komplikacemi nošení kč (test)

4.Proveďte kompletní refrakci astigmatického klienta a proveďte řešení jeho astigmatismu torickou kč.

5.Proveďte kompletní refrakci presbyopického klienta a navrhněte řešení presbyopie v kč.

6.Pro modelové pacienty navrhněte správný typ kč a vhodné prostředky pro péči o kč.

7.Zácvik reálného prvonositele

Cíle studia:

Anamnéza, kontroly pacientů s kontaktními čočkami, rozlišení kontaktních čoček a jejich použití.

Studijní materiály:

1.Roth, Hans-Walter: Contact lens complications : etiology, pathogenesis, prevention, therapy, Stuttgart : Thieme , 2003.

2.Petrová S.: Základy aplikace kontaktních čoček. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004.

3.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 1. teoretická část. 1996, Česká kontaktologická společnost, Praha

4.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 2. teoretická část. 1997, Česká kontaktologická společnost, Praha

5.Sborník přednášek - Kurz kontaktologů: 3. teoretická část. 2000, Česká kontaktologická společnost, Praha

6.Phillips. Et al.: Contact Lenses. 1997, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2550306.html