Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Kontaktní čočky + praxe I.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOKC1 Z,ZK 5 2P+2S česky
Vztahy:
Předmět 17PBOKC1 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 17PBOMCH
Úspěšná klasifikace předmětu 17PBOKC1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 17PBOKC2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Historie a vývoj kontaktních čoček. Kontaktologická terminologie. Výrobní postupy. Klasifikace kontaktních čoček a jejich materiálů. Vlastnosti materiálů. Design kontaktních čoček. Metody nošení a výměny kontaktních čoček. Péče o kontaktní čočky: složení přípravků a způsob účinku. Indikace a kontraindikace kontaktních čoček. Sférické měkké a pevné kontaktní čočky. Vybavení kontaktologické praxe. Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktní čoček. Manipulace a péče o kontaktní čočky. Nasazování a snímání čoček.

Požadavky:

Zápočet : při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak nutno uspět v zápočtové písemné práci

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere po 2 otázkách z každé skupiny

Otázky, skupina A:

1.Složení a tvorba slzného filmu

2.Kvalitativní vyšetření slzného filmu a kvantitativní vyšetření slzného filmu

3.Poruchy slzného filmu (suché oko, Sjögrenův syndrom, Sjögrenova choroba)

4.Anatomie rohovky

5.Parametry rohovky (průměr, zakřivení, tloušťka, hustota buněk endotelu)

6.Měření a zobrazení tvaru rohovky (keratometrie, topografie na základě Placidova keratoskopu a Sheimpflugovy kamery)

7.Zobrazovací metody struktury rohovky (štěrbinová lampa, OCT, konfokální mikroskopie, endoteliální mikroskopie)

8.Anamnéza před aplikací kontaktních čoček

9.Vyšetření před aplikací kontaktních čoček

10.Vyšetření refrakce před aplikací a při nošení kontaktních čoček

11.Postup aplikace kontaktních čoček a následné péče

12.Kontraindikace nošení kontaktních čoček

13.Základní postupy péče o kontaktní čočky (čištění, dezinfekce, ukládání)

14.Režimy nošení kontaktních čoček (denní, prodloužené flexibilní nošení)

Otázky, skupina B

15.Historie kontaktních čoček

16.Základní parametry kontaktních čoček

17.Základní vlastnosti kontaktních čoček (botnavost, smáčivost, index lomu)

18.Základní vlastnosti kontaktních čoček (mechanické vlastnosti: pevnost, tažnost, modul, strukturní pevnost)

19.Základní vlastnosti kontaktních čoček (propustnost pro kyslík - pojmy permeabilita,

transmisibilita, EOP, flux)

20.Materiály pro kontaktní čočky : (ko)polymerymethakrylátů

21.Materiály pro kontaktní čočky : kopolymery N-vinylpyrrolidonu

22.Materiály pro kontaktní čočky : ostatní materiály, zejména silikonhydrogely, polyvinylalkohol

23.Klasifikace materiálů pro hydrogelové kontaktní čočky (FDA, ACLM)

24.Měření a kontrola kontaktních čoček (optická mohutnost, zakřivení, průměr) včetně

potřebného přístrojového vybavení

25.Dvoukřivkový design kontaktní čočky

26.Způsoby výrob kontaktních čoček: rotačné odlévání

27.Způsoby výrob kontaktních čoček: soustružení

28.Způsoby výrob kontaktních čoček: odlévání v uzavřené formě

Osnova přednášek:

1.Historie kontaktologie (Mich)

(vývoj materiálů, designu a způsobu nošení kontaktních čoček)

2.Materiály pro výrobu kontaktních čoček 1 (Mich)

(základy chemické struktury jednotlivých druhů materiálů)

3.Materiály pro výrobu kontaktních čoček 2 (Mich)

(rozdělení materiálů podle různých klasifikací)

4.Výrobní postupy (Mich)

(výrobní postupy a jejich použití u různých typů kontaktních čoček)

5.Fyziologie povrchu oka (Cen)

(anatomie a fyziologie slzného filmu, rohovky a adnex z hlediska kontaktologa)

6.Vyšetření předního očního segmentu (Cen)

(vyšetření slzného filmu, zobrazovací metody tvaru a struktury rohovky)

7.Vyšetření související s aplikací kontaktních čoček (Cen)

(anamnéza, postup vyšetření před aplikací a po aplikaci čoček, způsoby dispenzarizace)

8.Vyšetření související s aplikací kontaktních čoček

(vyšetření refrakce a vizu s ohledem na kontaktní čočky, fyziologický nález a nálezy představující relativní a absolutní kontraindikace nošení kontaktních čoček)

9.Patofyziologie nošení kontaktních čoček (Cen)

(vliv kontaktních čoček na oko a oční adnexa)

10.Základní parametry kontaktních čoček a jejich význam pro praxi (Mich)

(design čoček, zakřivení, průměr, rozdělení podle designu)

11.Základní vlastnosti kontaktních čoček (Mich)

(permeabilita a transmisibilita kyslíku, mechanické vlastnosti, smáčivost povrchu atd.)

12.Přehled kontaktních čoček a postupů aplikace (Cen)

(přehled různých typů kontaktních čoček, teoretické základy postupů aplikace)

13.Přehled kontaktních čoček, způsobů nošení a péče o čočky (Cen)

(režimy nošení kontaktních čoček, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů nošení, požadavky na kontaktní čočky a stav oka pro jednotlivé způsoby nošení, základy péče o kontaktní čočky)

14. Shrnutí studia, závěrečný test

Osnova cvičení:

1. Seznámení s kontaktními čočkami, vybavení kontaktologické praxe, NZZ

2. Keratomerie, ARK, zhodnocení rohovkových parametrů

3. Typy KČ, režim a frekvence nošení KČ

4. Anamnéza a výběr kontaktní čočky, kontraindikace - relativní, absolutní

5. Refrakce s ohledem na korekci KČ, sférický ekvivalent, sférocyl. přepočet, VD přepočet

6. Vyšetření před aplikací KČ - makroskopie, základy biomikroskopie PS - difúzní osvětlení, hodnocení slzného filmu

7. Biomikroskopie PS - přímé osvětlení - optický řez, paralelní řez

8. Manipulace, aplikace, vyjmutí KČ

9. Komplikace při aplikaci - anatomické a parametrické odlišnosti

10. Zhodnocení nasazené KČ, visus, centrace, motilita, push-up test

11. Péče o KČ, prostředky péče, poučení pacienta

12. Komplikace nošení KČ - infekce, poškození KČ, neovaskularizace...

13. První následná kontrola s nasazenými KČ, zhodnocení, visus, doporučení

14. Shrnutí, ukázková aplikace a zhodnocení na štěrbinové

lampě

Cíle studia:

Anamnéza, základní vyšetření a výběr kontaktních čoček

Studijní materiály:

Baron H., Ebel J.: Kontaktlinsen. 1-3. díl. DOZ Verlag Heidelberg, 2008,

ISBN: 978-3-922269-82-3

Je v knihovně FBMI

Contact lens practice, edited by Nathan Efron, Butterworth-Heinemann 2002,ISBN 0 7506 4690 X

Skripta ČKS

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2549506.html