Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podniková ekonomika 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KPE Z,ZK 6 15 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 162KPE je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 161KPE
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Prohloubení znalostí a dovedností ve finančním řízení, financování potřeb podniku a v rozborech výkonnosti. Komplexnost pohledu na podnik, příčinné souvislosti ve vazbě na cíl podniku. Cvičení formou případových mikrostudií podnikové praxe.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět si klade za cíl rozvinout a prohloubit znalosti a dovednosti studentů v oblasti nástrojů finančního řízení, způsobu financování podnikových potřeb, jakož i rozborů výkonnosti. Hlavní akcent bude položen na chápání podniku v jeho celistvosti a komplexnosti, především s ohledem na základní cílovou funkci podniku, růst tržní hodnoty.

Studijní materiály:

KISLINGEROVÁ, Eva a kol.: Manažerské finance, Praha, C.H. Beck, 2004, ISBN 80-7179-802-9. KISLINGEROVÁ, E. - NEUMAIEROVÁ, I: Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku, Praha, Vysoká škola ekonomická, 1996, ISBN 80-7079-641-3. KISLINGEROVÁ, E. - NEUMAIEROVÁ, I.: Rozbor výkonnosti firmy (případové studie), Praha, Vysoká škola ekonomická, 2000, ISBN 80-245-0027-2. SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, Praha, C.H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-736-7. KISLINGEROVÁ, E.: Oceňování podniku, Praha, C. H. Beck 2001. 380 stran, 2. přepracované a rozšířené vydání. ISBN 81-7179-529-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1865206.html