Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán N-PMP-kombin.forma od 12/13

Studijní program: Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu Typ studia: Navazující magisterské kombinované
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty
1.S PMP-K OD 11/12 1.s.PMP-od 11/12 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
30
2.S.PMP-K OD11/12 2.s.PMP-od 11/12 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat alespoň 8 předmětů
30
3.S.PMP-K OD 12/13 3.s.PMP-od 12/13 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 30 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 8 předmětů
30
4.S.PMP-K OD 12/13 4.s.PMP-od 12/13 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 24 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 6 předmětů
24
Minimální počet kreditů 114
Povinně volitelné předměty
PVP-N-PMP-K OD 12/13 PVP-N-PMP od 12/13 kombinovaná forma V této skupině musíte získat 6 kreditů
V této skupině musíte absolvovat 2 předměty
6
Minimální počet kreditů 6
Počet předepsaných kreditů celkem 120
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 0
Celkový počet kreditů 120
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30004325.html