Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Podniková ekonomika - základy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
161KPE Z,ZK 6 7+7 česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu 161KPE je podmínkou pro zápis na předmět 162KPE.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základními kategoriemi podnikové ekonomiky - podnik, podnikání, výnosy, náklady, zisk aj., vysvětluje základní činnosti podniků a učí základním výpočtům používaných v podnicích.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět představuje úvod do základních kategorií podnikové ekonomiky jakými jsou podnik, podnikání, druhy podniků, efektivnost podniku, náklady a výnosy podniku, vázanost základních činitelů podniku, podnikové finance, podnikový marketing a další podnikové činnosti a funkce a jejich řízení, organizace a zakládání podniku, jeho růst a zánik. Seznamuje se specifickými ekonomikami (průmysl, zemědělství, bankovnictví aj.). Poskytuje syntetický pohled na podnik a vytváří tak základ pro výuku navazujících specializovaných předmětů ve vyšších ročnících studia.

Studijní materiály:

SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, Praha, C.H. Beck, 2003, ISBN 80-7179-736-7. BOUKAL, Petr - MIKOVCOVÁ, Hana - SCHOLLEOVÁ, Hana: Podniková ekonomika 1. Sbírka příkladů, Praha, Oeconomica, 2004, ISBN 80-245-0679-3. WÖHE, Günter: Úvod do podnikového hospodářství, Praha, Beck, 1995, ISBN 80-7179-014-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851006.html