Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Management 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
162KM Z,ZK 6 15 česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět 162KM je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět 161KMO
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

Předmět formou přednášek rozvíjí znalosti ze základů managementu o poznatky aktuálních manažerských témat, jakými jsou: management změny, strategický management, podnikatelské projekty, restrukturalizační a revitalizační aktivity, řízení projektů apod.

Požadavky:

Žádné požadavky.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kompetentnost manažerů není dána jen zvládnutím základních manažerských funkcí (které jsou náplní předmětu Management - základy), ale i osvojením si moderních manažerských přístupů, k nimž patří zvládnutí managementu změny, strategického managementu, úsilí o zvyšování výkonnosti atd.

Studijní materiály:

VEBER, Jaromír a kol.: Management. Základy, prosperita, globalizace, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-029-5. SRPOVÁ, J. a kol: Sbírka příkladů a případových studií z managementu, Praha, Vysoká škola ekonomická, 2002, ISBN 80-245-0339-5. KOTTER, J. P.: Vedení procesu změny, osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice, Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-015-5. KIERMAN, M. J.: Inovuj, nebo nepřežiješ! Zásady strategického řízení pro 21. století, Praha, Management Press, 1998, ISBN 80-85943-56-0. DRUCKER,P.F.: Výzvy managementu pro 21.století, Praha, Management Press, 2001, ISBN 80-72610-21-X. FOTR, Jiří: Podnikatelský plán a investiční rozhodování, GRADA, 1999, ISBN 80-71698-12-1. JARMO R. LEHTINEN - KAJ STORBACKA: Řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management), Grada, 2001, ISBN 80-71698-13-X. KAPLAN, R. S. - NORTON, D. P.: Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku, Praha, Management Press, ISBN 80-7261-063-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1851206.html