Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Project

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E162091 KZ 2 0P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav techniky prostředí
Anotace:

Absolvent se seznámí se základy oboru a metodami tvorby mikroklimatu

Požadavky:

Znalost témat:Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.

Osnova přednášek:

Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.

Osnova cvičení:

Procvičení témat: Venkovní prostředí. Vnitřní tepelné prostředí. Fyziologické základy hodnocení mikroklimatu. Škodliviny v ovzduší a jeho hodnocení. Tepelné vlastnosti budov. Bilance škodlivin ve větraném prostoru. Základní způsoby větrání. Vlhký vzduch. Potrubní sítě a jejich dimenzování. Tepelná rovnováha vytápěného prostoru. Základní vytápěcí systémy.

Cíle studia:

Student by měl být plně informován o základech oboru techniky prostředí

Studijní materiály:

Nový R.a kol.: Technika prostředí, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2006

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1796906.html