Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Human Resources Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
32BE-P-HRMN-01 ZK 3 2P+0C anglicky
Vztahy:
Předmět 32BE-P-HRMN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět U16E3501 (vztah je symetrický)
Předmět 32BE-P-HRMN-01 může při kontrole studijních plánů nahradit předmět U16E3501
Předmět 32BE-P-HRMN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-ŘLZD-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BE-P-HRMN-01 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BC-P-ŘLZD-01 (vztah je symetrický)
Předmět 32BE-P-HRMN-01 nelze zapsat s předmetem 32BC-P-ŘLZD-01 ve stejném semestru.
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

The course introduces modern principles and practices of human resource management (HRM) in the organization, explains the key role of human resource management in achieving strategic objectives of the organization and introduces fundamental human resource functions that determine the competitiveness of the organization in the market economy.

Požadavky:

The grade is obtained by passing two online tests in the CTU Moodle application:

-The midterm test (50%) is taken in Week 8 covers the knowledge of the first half of lectures (1-7). It includes 25 ABCD questions (one correct); correct: 2 points; incorrect: 0 points; maximum: 50 points. The limit is 40 minutes.

-The final test (50%) is taken in Week 14 (or in the examination period) and covers the knowledge of the second half of lectures (8-13). It includes 25 ABCD questions (one correct); correct: 2 points; incorrect: 0 points; maximum: 50 points. The limit is 40 minutes.

It is possible to obtain 0-100 points from both tests. The final grade is determined according to the following grading scale:

Excellent (A): 90-100

Very good (B): 80–89

Good (C): 70-79

Satisfactory (D): 60–69

Sufficient (E): 50-59

Insufficient (F): 0–49

Osnova přednášek:

1.Course 0verview. The concept of HRM

2.HR Planning

3.Job Design and Analysis

4.Employee Recruitment

5.Employee Selection

6.Employee Relations

7.Employee Orientation and Retention

8.Performance Management / ONLINE MIDTERM TEST

9.Performance Appraisal

10.Employee Motivation and Care

11.Employee Compensation

12.Employee Training and Development

13.Handling Employee Problems

14.Course summary. ONLINE FINAL TEST

Osnova cvičení:
Cíle studia:

After the completion of the course, the students should be able to:

-understand current HRM theories and concepts,

-identify significant problems faced by managers in HRM,

-recognize situational demands for specific HRM practices.

Studijní materiály:

Required:

PowerPoint presentations to lectures provided by the instructor.

Recommended:

Armstrong, Michael. How to Manage People: Fast, Effective Management Skills that Really Get Results. Kogan Page, 2019.

Armstrong, Michael, & Taylor, Stephen. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, 2020.

Robbins, Stephen P., De Cenzo, David A., & Coulter, Mary. Fundamentals of Management, Global Edition. Pearson, 2019.

Wicks, Mike. How Not to Manage People. The Leadership Mistakes Keeping Your Team from Greatness. HarperCollins Leadership, 2020.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1246743920405.html