Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Human Resources Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E3501 ZK 3 2P+0C anglicky
Vztahy:
Předmět U16E3501 nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět 32BE-P-HRMN-01 (vztah je symetrický)
Předmět U16E3501 může být splněn v zastoupení předmětem 32BE-P-HRMN-01
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
institut manažerských studií
Anotace:

The course introduces modern principles and practices of human resource management in the organization, explains the key role of human resource management in achieving strategic objectives of the organization and introduces fundamental human resource functions that determine the competitiveness of the organization in the market economy.

Požadavky:

The grade is obtained by passing two online tests in the Moodle application: a midterm online test (in week 8) and a final online test (in week 14, or in the exam period), which test knowledge of lectures. The questions of the midterm online test cover the first half of the lectures (lectures 1 to 7). The questions of the final online test cover the second half of the lectures (lectures 8 to 13).

The version of test (midterm or final) includes 25 abcd questions with one correct answer; correct answer: 2 points, incorrect answer: 0 points; limit 45 minutes; it is possible to get 0-50 points.

It is possible to obtain 0-100 points from both tests. The final grade is determined according to the following grading scale:

Excellent (A): 90-100

Very good (B): 80–89

Good (C): 70-79

Satisfactory (D): 60–69

Sufficient (E): 50-59

Insufficient (F): 0–49

Osnova přednášek:

1. The Concept of Human Resource Management

2. Human Resource Planning

3. Job Design and Analysis

4. Employee Recruitment

5. Employee Selection

6. Employee Relations

7. Employee Orientation and Retention

8. Performance Management / MIDTERM TEST

9. Performance Appraisal

10. Employee Motivation and Care

11. Employee Compensation

12. Employee Training and Development

13. Handling Employee Problems

14. FINAL TEST

Osnova cvičení:
Cíle studia:

After the successful completion of this course, students will be able to explain and apply knowledge related to job design and analysis, human resource planning, employee recruitment, selection, relations, orientation, and retention, performance management and appraisal, employee motivation and care, employee compensation, and employee training and development.

Studijní materiály:

Required:

PowerPoint presentations to lectures provided by the instructor.

Recommended:

Armstrong, Michael. How to Manage People: Fast, Effective Management Skills that Really Get Results. Kogan Page, 2019.

Armstrong, Michael, & Taylor, Stephen. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, 2020.

Robbins, Stephen P., De Cenzo, David A., & Coulter, Mary. Fundamentals of Management, Global Edition. Pearson, 2019.

Wicks, Mike. How Not to Manage People. The Leadership Mistakes Keeping Your Team from Greatness. HarperCollins Leadership, 2020.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5639906.html