Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Jaderná a částicová fyzika

Studijní program: Jaderná a částicová fyzika Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NMSPJCF1 NMS P_JČFN 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 10 předmětů
0
NMSPJCF2 NMS P_JČFN 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 6 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NMSPJCFSE NMS P_JČFN skupina E experimentální
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
NMSPJCFSI NMS P_JČFN skupina I Instrumentální
V této skupině musíte absolvovat alespoň 2 předměty
0
NMSPJCFST NMS P_JČFN skupina T Teoretická
V této skupině musíte absolvovat alespoň 1 předmět
0
Minimální počet kreditů 0
Volitelné předměty
NMSPJCFV NMS P_JČFN volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 0
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 120
Celkový počet kreditů 120
NMS P_JČFN 1. ročník [NMSPJCF1]

Studenti povinně absolvují alespoň jednu skupinu předmětů E, I nebo T

NMS P_JČFN skupina E experimentální [NMSPJCFSE]

Studenti povinně absolvují alespoň jednu skupinu předmětů E, I nebo T

NMS P_JČFN skupina I Instrumentální [NMSPJCFSI]

Studenti povinně absolvují alespoň jednu skupinu předmětů E, I nebo T

NMS P_JČFN skupina T Teoretická [NMSPJCFST]

Studenti povinně absolvují alespoň jednu skupinu předmětů E, I nebo T

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023595.html