Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Studijní plán Matematické inženýrství

Studijní program: Matematické inženýrství Typ studia: Navazující magisterské prezenční
Kód Název skupiny předmětů   kredity
Povinné předměty programu
NMSPMI1 NMS P_MIN 1. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 11 předmětů
0
NMSPMI2 NMS P_MIN 2. ročník
V této skupině musíte absolvovat alespoň 7 předmětů
0
Minimální počet kreditů 0
Povinně volitelné předměty
NMSPMIPV1 NMS P_MIN povinně volitelné předměty 1. ročník V této skupině musíte získat alespoň 8 kreditů
8
Minimální počet kreditů 8
Volitelné předměty
NMSPMIV NMS P_MIN volitelné předměty
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 8
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 112
Celkový počet kreditů 120
NMS P_MIN povinně volitelné předměty 1. ročník [NMSPMIPV1]

Studenti si povinně zapisují předměty alespoň za 8 kreditů.

Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/stplan30023600.html