Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

katedra vodního hospodářství obcí

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
144AMP Advanced Master Project
 
anglicky Předmět není vypsán
144BAPZ Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
144BAPV Bakalářská práce česky Z 12 10C Z 12 10C Předmět je vypsán
144BAP Bakalářská práce
 
česky Z 10 8C Z 10 8C Předmět není vypsán
144BT1 Balneotechnology anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
144BTIS Bezvýkopové technologie inženýrských sítí česky Z 2 1P+1C Předmět je vypsán
D44CHE Chemie
 
česky Předmět není vypsán
D44CHZP Chemie životního prostředí česky Předmět je vypsán
144DPM Diplomová práce česky Z 30 24C Předmět je vypsán
D83DISY Dispersion System
 
česky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D44DIS Disperzní soustavy
 
česky ZK Předmět není vypsán
D83DIS Disperzní soustavy
 
česky ZK 2P Předmět není vypsán
144DWE Drinking Water Engineering anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
144WS Drinking Water Management anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
144WSE Drinking Water Management anglicky ZK 2 2P Předmět je vypsán
D44DPS Dynamika procesů v systému městského odvodnění česky Předmět je vypsán
D83DPS Dynamika procesů v systému městského odvodnění
 
česky Předmět není vypsán
144XERM Ekologická rizika městských odvodnění
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144XERU Ekologická rizika urbanizovaných povodí
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144XEMP Ekologie městských povodí1
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144EKOU Ekotoxikologie a odvodnění urbaniz. území
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
144YECO Ekotoxikologie a čištění odpadních vod
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
144ENCH Environmental Chemistry
 
anglicky Z 2 2P Předmět není vypsán
D44CHZP_EN Environmental Chemistry anglicky Předmět je vypsán
144ENCE Environmental Chemistry
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D83EMZ1 Experimental Methods in Water Management 1
 
anglicky ZK 3 1P+2C Předmět není vypsán
D83EMV Experimentální metody ve vodohospodářské problematice
 
česky Předmět není vypsán
D44EMV Experimentální metody ve vodohospodářské problematice česky Předmět je vypsán
144HZP Havárie a životní prostředí
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
144HZIP Havárie a životní prostředí
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
D44HSC Hydraulika stokových sítí a čistíren odpadních vod česky Předmět je vypsán
144HHZI Hydrobiologie, hydrochemie a zdr. inženýrství
 
česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
D44HYC Hydrochemie česky Předmět je vypsán
D44IHB Inženýrská hydrobiologie česky Předmět je vypsán
144YISB Inženýrské sítě a balneo
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
144YLHN Likvidace havárií nebezpečných látek
 
česky Z,ZK 2 1P+1C Předmět není vypsán
144DIPM Master Thesis
 
anglicky Z 28 12C Z 28 12C Předmět není vypsán
D44MMC_EN Measuring and Modelling of Wastewater Treatment Plants anglicky Předmět je vypsán
D83MELI Mechanics of Liquids with Content of Solid and Gas Particles
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D83MEK Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic
 
česky Předmět není vypsán
D44MEK Mechanika kapalin s obsahem tuhých a plynných částic česky Předmět je vypsán
144XMMO Metody a nástroje městského odvodnění
 
česky Z 1 1P+1C Předmět je vypsán
D44MZV Metody zušlechťování vody česky Předmět je vypsán
D44MMO_EN Modelling of the Urban Drainage System anglicky Předmět je vypsán
D44MDS Modelování distribučních sítí česky Předmět je vypsán
D44MMO Modelování systému městského odvodnění česky Předmět je vypsán
144MVSO Modelování vodohospodářských systémů obcí
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
144XMZV Moderní metody ve zdravotním inženýrství
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
D44MPV Monitoring a modelování procesů ve vodárenství a v aplikovaných oborech česky Předmět je vypsán
D44MPV_EN Monitoring and Modelling of Processes in Water Suply and Applied Field anglicky Předmět je vypsán
D44MPU_EN Monitoring of Urban Drainage Processes anglicky Předmět je vypsán
D44MPU Monitoring procesů v odvodnění urbanizovaných území česky Předmět je vypsán
144XMIN Městské inženýrství
 
česky Z 2 1P+1C Předmět není vypsán
D44MIN Městské inženýrství česky Předmět je vypsán
144YMIB Městské inženýrství a balneo česky ZK 5 4P Předmět je vypsán
D44MMC Měření a modelování čistíren odpadních vod česky Předmět je vypsán
144XMMM Měření a monitoring v městském povodí
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144OUP Odvodnění urbanizovaných povodí
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
D44OUU Odvodnění urbanizovaných území česky Předmět je vypsán
144OUUC Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody
 
česky Z,ZK 7 4P+1C Předmět není vypsán
144PUCV Procesy úpravy a čištění vod
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
144DISZ Projekt
 
česky KZ 4 3C Předmět není vypsán
144PZ02 Projekt 2 česky KZ 5 4C Předmět je vypsán
144SESY Sewer Systems anglicky ZK 3 2P Předmět je vypsán
144SCOV Stokování a čištění odpadních vod česky Z,ZK 8 4P+2C Předmět je vypsán
D83TOX1 Toxicology
 
anglicky ZK 2 2P Předmět není vypsán
D44TOX Toxikologie česky Předmět je vypsán
144URDR Urban Drainage
 
anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět není vypsán
144VHOB Vodní hospodářství obcí česky Z,ZK 6 4P+2C Předmět není vypsán
144VO1 Vodní hospodářství obcí
 
česky Předmět není vypsán
144VO2 Vodní hospodářství obcí 2
 
česky Předmět není vypsán
144VHO4 Vodní hospodářství obcí 4
 
česky Předmět není vypsán
144VOKA Vodovody a kanalizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
144XVOS Vodárenské soustavy
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144YVCV Vodárenství a čistota vod
 
česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět není vypsán
144WAQE Water Quality anglicky Z,ZK 6 2P+3C Předmět je vypsán
144WWWT Water and Waste Water Treatment anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
144UDPV Úprava a distribuce pitné vody
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
144YDUV Úprava a distribuce vody česky Z,ZK 6 4P+1C Předmět je vypsán
144CIV Čistota vody
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
144XCVO Čistota vody
 
česky Z 1 1P+1C Předmět není vypsán
144YCOV Čistírny odpadních vod
 
česky Z,ZK 5 3P+1C Předmět není vypsán
D44COV Čištění odpadních vod česky Předmět je vypsán
144YCVD Čištění odpadních vod
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 12. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/katedra11144.html