Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Vodní hospodářství obcí 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144VHO4 Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět v části vodárenství navazuje na náplň UDPV, kterou dále prohlubuje z hlediska praktických příkladů, které jsou zaměřené na modelování v programu Epanet 2. V části městské odvodnění je řešeno modelování v programu SWMM.

Požadavky:

vhodné UDPV

Osnova přednášek:

Úvod do modelování a simulací

SWMM - úvod, typické úlohy – městské odvodnění

Monitoring v městském odvodnění

Generely odvodnění

Generely pitné vody

Epanet - úvod, typické úlohy, změny jakosti - vodárenství

Koroze při procesu úpravy a distribuce vody

ANSYS - úvod do 3D modelování (proudění v objektech)

Čerpací technika ve vodním hospodářství,

Měření a regulace ve VH

Modelování v balneotechnice

Osnova cvičení:

Analýza a propagace nejistot

SWMM 1

SWMM 2

SWMM 3

SWMM 4

Epanet 1

Epanet 2

Epanet 3

Čerpadlová technika 1

Čerpadlová technika 2

Modelování v balneotechnice

BIM- ÚČOV Praha

Cíle studia:

Rozšiřuje městské odvodnění a zásobování pitnou vodou. Je zaměřen na modelování a obsahuje modelování ve SWMM a Epanetu 2. Jsou řešena aktuální témata v teorii a praktických aplikacích.

Studijní materiály:

J.W. Steel and all. Water Supply and Sewerage, AWWA Basic Science Concepts and Aplications, Water Distribution 1984, Care W Programme - 2002, Metody snižování ztrát vody ve vodárenských systémech - 1998 - CECWI, další aktuální materiály.

Lewis A. Rossman: Epanet 2 Users Manual

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836705.html