Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2024/2025

Odvodnění urbanizovaných povodí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144OUP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy.

Požadavky:

zápočet - protokoly ze cvičení, zkouška - písemný test

Osnova přednášek:

Obor městského odvodnění, integrované řešení. Produkce odpadních vod. Déšť a dešťová data. Dešťový odtok z urbanizovaných ploch - tvorba a koncentrace odtoku, znečištění odtoku. Proudění, transport a transformace látek ve stokové síti. ČOV za deště. Vodní toky v urbanizovaných povodích. Opatření na ochranu recipientu - hospodaření s dešťovými vodami, retence, ošetření dešťového odtoku, řízení v reálném čase. Měření a monitoring. Základy modelování a simulační programy. Inovativní technologie.

Osnova cvičení:

Základní inženýrské úlohy, výběr dat a prostředků, Generel odvodnění. Hosté z praxe. Diskuse.

Cíle studia:

Seznámit se se základními koncepcemi a procesy v integrovaném systému městského odvodnění včetně jejich matematického popisu.

Studijní materiály:

STRÁNSKÝ, D. et al.: Aktualizovaný soubor přednášek Městské odvodnění, 2021

BUTLER, D. - DAVIES, J. W.: Urban drainage. Abingdon, 4th edition, Spon Press, 2018. ISBN 9781498750585

SHARMA, A.: Approaches to Water Sensitive Urban Design, Elsevier books, 2018. ISBN 9780128128435

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24836605.html