Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024

Study plan Architektura a stavitelství

Study programme: Architecture and Building Sciences Study type: Bachelor full-time
Code Course group name   credits
Compulsory courses
BA20150100 Architektura a stavitelství, 1. semestr In this group you have to gain 28 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
28
BA20150200 Architektura a stavitelství, 2. semestr In this group you have to gain 27 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
27
BA20150300 Architektura a stavitelství, 3. semestr In this group you have to gain at least 28 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
28
BA20150400 Architektura a stavitelství, 4. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 6 courses
30
BA20190500 Architektura a stavitelství, 5. semestr In this group you have to gain at least 24 credits (at most 0)
In this group you have to complete at least 6 courses
24
BA20190600 Architektura a stavitelství, 6. semestr In this group you have to gain at least 20 credits (at most 0)
In this group you have to complete at least 5 courses
20
BA20150700 Architektura a stavitelství, 7. semestr In this group you have to gain at least 30 credits
In this group you have to complete at least 8 courses
30
Minimal number of credits 187
Compulsory elective courses
BA20180800_2 Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 3 courses
6
Minimal number of credits 6
Povinná tělesná výchova, sportovní kurzy
BTV_POV Povinná tělesná výchova
In this group you have to complete at least 2 courses
0
Minimal number of credits 0
Elective courses
BA20150300_V volitelné předměty pro program Architektura a stavitelství
0
Minimal number of credits 0
Compulsory elective courses
BA20150100_1 Architektura a stavitelství, povinně volitelný předmět, 1. semestr In this group you have to gain 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
BA20190200_1 Architektura a stavitelství, počítačová grafika, 2. semestr In this group you have to gain at least 2 credits (at most 1)
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 4
Jazyky
BF20190201_J Povinně volitelný jazyk, 2. semestr In this group you have to gain at least 1 credit
In this group you have to complete at least 1 course
1
BF20190302_J Povinně volitelný jazyk, 3. semestr In this group you have to gain at least 2 credits
In this group you have to complete at least 1 course
2
Minimal number of credits 3
Alternativní předměty
BA20190500_1 volba atelieru, 5. semestr In this group you have to gain at least 6 credits
In this group you have to complete at least 1 course
6
BA20190600_1 volba atelieru, 6. semestr In this group you have to gain at least 10 credits
In this group you have to complete at least 1 course
10
Minimal number of credits 16
Povinně volitelné předměty, doporučení S1
BA20180800_1 Architektura a stavitelství, bakalářská práce In this group you have to gain at least 24 credits
In this group you have to complete at least 1 course
24
Minimal number of credits 24
Total number of required credits 240
Number of elective courses credits you have to gain 0
Total number of credits 240

tento studijní plán platí od akademického roku 2019/20

Architektura a stavitelství, bakalářská práce [BA20180800_1]

xxxBPAA Bakalářská práce

Architektura a stavitelství, povinně volitelné předměty, 8. semestr [BA20180800_2]

doplnění 129YPSA

Data valid to 2023-09-30
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/stplan30019329.html