Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_FIB IPL 3rd year

Zkoušku z 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
11APLG Applications of Group Theory in Solid State Physics Czech ZK 2 2 The course is on the list
11BSEM Bachelor Seminar Z 1 0P+2C The course is on the list
11BPFI1 Bachelor Thesis 1 Z 5 The course is on the list
11BPFI2 Bachelor Thesis 2 Z 10 The course is on the list
11ZFPL Basic to Solid State Physics Czech KZ 2 26P+0C The course is on the list
11KFPL Continuum in Solid State Physics ZK 3 2P+0C The course is on the list
11DAPL Diffraction Analysis of Solid State ZK 2 2P+0C The course is on the list
01RMAF Equations of Mathematical Physics Czech The course is on the list
11CFPL Introduction into the Chemistry and Physics of Polymer Materials Czech ZK 2 2+0 The course is on the list
11ZSKL Introduction to Condensed Matter Simulations KZ 2 1P+1C The course is on the list
01PRST Probability and Statistics Czech Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
02KM1 Quantum Mechanics 1 Z,ZK 6 4P+2C The course is on the list
02KM2 Quantum Mechanics 2 Z,ZK 6 4P+2C The course is on the list
11MAPL Solid State Physics – Applications and Analytic Methods Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
Data valid to 2024-05-28
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023615-BSPFIIPL3.html