Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_FIB FPTF 2nd year

Předmět 02TEF1 lze absolvovat až po absolvování předmětu 02MECHZ.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
01ANB3 Calculus B 3 Czech The course is on the list
01ANB4 Calculus B 4 Czech The course is on the list
02PRA1 Experimental Laboratory 1 Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
02PRA2 Experimental Laboratory 2 Czech KZ 6 0+4 The course is on the list
02EXF Experimental Physics ZK 2 2P+0C The course is on the list
02UPP Laboratory of Plasma Diagnostics KZ 3 0P+2L The course is on the list
12NME1 Numerical Methods 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02TEF1 Theoretical Physics 1 Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02TSFA Thermodynamics and Statistical Physics Czech Z,ZK 4 2+2 The course is on the list
02VOAF Waves, Optics and Atomic Physics Czech Z,ZK 6 4+2 The course is on the list
Data valid to 2024-06-15
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023614-BSPFIFPTF2.html