Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

BS P_FIB PF 3rd year

Zkoušku z předmětu 01RMAF lze skládat až po složení všech zkoušek z Matematické analýzy a Lineární algebry.

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
12BPFI1 Bachelor Project 1 The course is on the list
12BPFI2 Bachelor Project 2 The course is on the list
11BSEM Bachelor Seminar Z 1 0P+2C The course is on the list
11ZFPL Basic to Solid State Physics Czech KZ 2 26P+0C The course is on the list
12POAL Computer Algebra Czech KZ 2 2 The course is on the list
01RMAF Equations of Mathematical Physics Czech The course is on the list
12ZELD Fundamentals of Electrodynamics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12ZAOP Fundamentals of Optics Czech Z,ZK 2 2+0 The course is on the list
12UPF1 Introduction to Computational Physics 1 Z,ZK 2 1P+1C The course is on the list
12UPF2 Introduction to Computational Physics 2 Z,ZK 2 1P+1C The course is on the list
01DYKO Introduction to Continuum Dynamics Czech The course is on the list
12ZFP Principles of Plasma Physics Z,ZK 4 3+1 The course is on the list
02KM1 Quantum Mechanics 1 Z,ZK 6 4P+2C The course is on the list
12PYTH Scientific Programming in Python Czech Z 2 0+2 The course is on the list
Data valid to 2024-05-29
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023607-BSPFIPF3.html