Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

1.sem.nav.prez (od) 20/21 - program DS

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
14GISS Geographical Information Systems Czech KZ 2 0P+2C+8B The course is on the list
18GAZ Geomechanics and Foundation Engineering Czech Z,ZK 3 2P+1C The course is on the list
12TKVP Highway Engineering Materials Czech Z,ZK 4 2P+2C The course is on the list
15J2A1 Language - English 1 Czech Z 2 0P+2C+10B The course is on the list
22MSV Modelling and Vehicle Movement Simulation Czech KZ 2 0P+2C The course is on the list
12IKD Rail Transport Infrastructure Czech Z,ZK 5 2P+2C The course is on the list
18TIK Theory of Engineering Structures Czech Z,ZK 4 2P+1C The course is on the list
Data valid to 2024-05-18
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30023370-1.S.NPDS_20_21.html