Logo ČVUT
CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE
STUDY PLANS
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

6. semestr Ekonomika a management od 20/21 povinné předměty

Code Course name Language WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
Tutor completion credits range completion credits range
32BC-P-BCPR-01 Bachelor Thesis Czech The course is on the list
U00C6101 Bachelor Thesis
 
Czech Z 6 0P+0C The course is not on the list
U16C6302 Quality Management
 
Czech ZK 3 2P+0C The course is not on the list
Data valid to 2024-05-28
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/en/skupina30021555-6.S._EM_20_21.html